Relatiegesprekken

Welkom bij Suustra


Coaching

Soms loopt het in een relatie niet soepel Je loopt vast, er zijn spanningen.

Je zoekt de oorzaak en je raakt misschien de weg kwijt.

Misschien betrap je jezelf erop dat je het zelf niet handig aanpakt, en telkens in de zelfde valkuil stapt. Wat is hier aan de hand? En hoe kom je verder met je partner.

Het kan hier om partner relaties gaan, ook om andere relaties, bijvoorbeeld ouder- kind, werkrelaties etc.


Fight reachties: (Vechten)

• Najagen - Eisen - Achternalopen - Ondervragen - Steeds bellen of berichten sturen - Aandringen - Vastklampen

• Provoceren - Reactie afdwingen - Porren, prikken - Confrontatie zoeken

• Aanvallen - Kritiek geven - Beschuldigen - Klagen • Controle krijgen - Manipuleren - Overtuigen

• Kleinerend gedrag - De baas spelen - Veroordelen, afkeuren

• Agressie - Schreeuwen - Fysieke agressie - Verbale agressie 


Flight reacties: (Vermijding)  (Hechtings)behoeften niet (meer) voelen

• Rationaliseren • Concentratie op andere dingen, afleiding zoeken - Werk, sport, nevenfuncties - Vreemdgaan

   - Uitgaan - Middelengebruik

• Terugtrekken - Vermijden van (echt) contact - Negeren - Weggaan - Zwijgen

• Conflicten vermijden - Sussen - Grapjes maken, weglachen - Inschikkelijk doen - Onderwerp veranderen

• Dichtklappen - Bevriezen - Niet kunnen reageren - Mond vol tanden • Ontkennen of bagatelliseren - Verdedigen

  - Gladstrijken - Smoesjes en excuses.De Apocalyps van de 4 Ruiters, oftewel relatie-killers.


Ze voorspellen de toekomst van je relatie.  Welke valkuilen en alarmsignalen passen bij jou en je relatie?


Kritiek


‘Je doet het niet goed. Jij bent ook echt een egoïst. Je denkt alleen maar aan jezelf’. 

Je wijst iemand hiermee af, niet de situatie. Zo wordt het voor de ander moeilijk om haar of zijn gedrag bij te stellen.

Je beschadigt de relatie want je wijst de ander persoonlijk af. Terwijl je je je stoort aan gedrag van de ander,

blijft de persoonlijke kritiek hangen.

Kenmerkend zijn de woorden: ‘Jij bent’…. of ‘nooit’ en ‘altijd’.


Tegengif: Je beperken tot het heden, hier en nu. Je dus concentreren op de situatie van dit moment.

Wat heb je nodig van de ander? (ik heb het nodig dat je luistert).

Luister en stel een vraag. Wat wil je precies van me?


Afschuiven


‘Het is jouw schuld dat dit gebeurt. Door jou heb ik er last van’. Beschuldigingen over en weer.

De ander heeft de schuld. Kritiek en verwijten. Als de één aanvalt, drijft hij de ander in de verdediging.


Tegengif: Neem je eigen verantwoordelijkheid. Wat is jouw aandeel hierin? De -ik- boodschap.

Ik voel me moe, zou jij willen koken? (je kunt suggesties aandragen in plaats  van in verwijten te vervallen.

Je geeft hiermee de ander een keuze).


Minachting


Verbaal en non-verbaal elkaar belachelijk maken. Cynisme en sarcasme, steken onder water, rollen met de ogen,

kleineren van elkaar en soms van elkaars families.  In dit stadium is er al heel veel negativiteit in de relatie gekomen.


Tegengif: Benoem wat je ziet en vraag naar wat er bedoeld wordt. Wat zit er achter het gedrag dat je ziet.

Vat samen wat de ander zegt. *LSD. Wat is er nodig? (* LSD= Luisteren, Samenvatten en Doorvragen).


Afsluiting


Dit is de meest destructieve actie in de relatie. Je bent emotioneel niet meer bereikbaar. Je lijkt rustig te zijn,

van binnen kook je van woede en opgestapelde emoties. ‘Ik ben toch rustig’ kan je zeggen, terwijl de ander

staat te schreeuwen en jij je emoties inhoudt. Je loopt weg, luistert niet, het raakt je -ogenschijnlijk- niet.

Dit drijft tot wanhoop en machteloosheid. 

Als beide partners zich gaan afsluiten, is er weinig mogelijkheid tot redden.


Tegengif: besef dat hieronder onvermogen ligt om met het conflict om te gaan. Probeer te zoeken waar mogelijkheid is

tot dialoog. Luisteren , Samenvatten en Doorvragen. (LSD).Veel voorkomende Angsten en de Behoeften achter de emotie.


Afgewezen worden. Behoefte aan acceptatie.

Verlaten worden. Behoefte aan nabijheid.

Niet voldoen / niet goed genoeg zijn. Behoefte aan respect en erkenning.

Er niet toe doen / niet belangrijk zijn. Behoefte aan belangrijk zijn en gevonden worden.

Niet gewaardeerd worden. Behoefte aan waardering en gezien worden.

Geen liefde waard zijn. Geliefd en gezien worden.

Er niet mogen zijn. Behoefte aan gezien worden.

Gedirigeerd worden. Behoefte aan jezelf te kunnen zijn. Individu mogen zijn.Welke herken je? Wat doe je? Wat voel je? Hoe krijg je waar je behoefte aan hebt?


Kan de ander je dit geven? Of kan je het jezelf geven? Je kunt wel de behoefte hebben, maar dit houdt niet

in dat de ander aan de behoefte kan voldoen. De winst zit in: je bent je bewust van welke angst je hebt,

en waar je behoefte aan hebt. Je kan aan de behoefte een concrete actie hangen.

(een simpele uitvoerbaar actie die praktisch en duidelijk is voor de ander).Fight & Flight

Vechten en vluchten zijn oerpaniek reacties die iedereen heeft. Het zijn oude kwetsuren.
In liefdesrelaties kan dit een heftige 
trigger zijn. Een trigger zorgt er voor dat je op de vlucht slaat of gaat vechten.
Bij een trigger gaat het hechtingsalarm af 
en de oerpaniek gevoelens gaan in werking.
Onderzoek voor jezelf: Wat doe jij? Wat doet de ander? Wat is dan het gevolg?

Bij een crisis in het gesprek: je komt niet verder. Je blijft steken in één van de relatiekillers.

Neem een time-out van 20 minuten en zoek wat afleiding en kom weer tot elkaar. Wat zijn je behoeftes?

Deze zijn niet discutabel, dit is wat je voelt dat je nodig hebt. De ander hoeft daar niet aan te voldoen.

Je kunt het wel uitspreken.


Wat heb je nodig om je in te leven in de ander? Bij Fight ligt het thema: wanhoop.
Zie mij. Hoor mij.

Bij Flight is het ben ik niet genoeg voor je. Zie je mij nou? Machteloosheid. Ik kan het ook nooit goed doen.

De wanhoop  is er wel, maar minder voelbaar.

Wat bind je aan de ander? Wat zijn de positieve kanten  van de relatie.
Wat gaat gemakkelijk?

Wat is goed en hoe vinden jullie elkaar? 
Wat geeft dát voor gevoel?